My Last Blog Post… For Now…

4th of July, Independence Day sa United States of America. Ito ang araw kung saan idineklara na hindi na sila parte ng British Empire. Sa palagay ko tamang araw din ito para sa blog post na ito. Sa araw na ito, baka ito na muna ang huli kong post... "sa ngayon". Ito ay sa kadahilanang …